Vi ser till att affären blir bekymmersfri!

Vi har många års samlad erfarenhet av köp och försäljning av företag och besitter ett omfattande kontaktnät över hela landet vilket gör att Ni som kund hos oss på FöretagsFörmedling Klaus Müller Eftr kan förvänta Er ett snabbt och bra resultat, det kommer du att uppskatta, det vet vi.
Sälj med oss

Vår bästa reklam är våra nöjda kunder.

Vi i siffror

1100+
Sålda objekt
40
Års erfarenhet
2200+
Antal nöjda kunder

Säljprocessen

 • Analyserar
 • Beskriver
 • Värderar
 • Kravspecificerar köparen
 • Marknadsför
 • Hanterar sekretessen
 • Finner köparen / Söker objekt
 • Driver förhandlingen
 • Utformar överlåtelsemodeller
 • Medverkar vid finansiering
 • Utformar avtal
 • Genomför affären
 • Följer upp

Så här går det till

 • Genomförandet

  FöretagsFörmedlings primära uppgift är att finna köpare till ditt företag. Vid en första genomgång analyserar vi varje affärs enskilda möjligheter och verksamhetens förutsättningar och vad säljaren primärt vill uppnå med sin affär. Analysen sammanställs i en objektbeskrivning, därefter påbörjas vårt sökarbete, att hitta rätt spekulant till just ditt företag. När uppdraget påbörjas kommer du att arbeta tillsammans med samma företagsmäklare från början till avslut. Du får kontinuerligt information och har full insyn i vårt arbete. Unikt för vårt företag är att vi erbjuder ett totalkoncept för hela affärens genomförande. Hos oss har vi egna jurister, ekonomer, värderingsmän, specialister på att marknadsföra olika typer av objekt, revisorer och mycket och mycket goda bankrelationer. Vi tar fram det underlag som behövs, bedömer spekulanter och driver förhandlingarna. FöretagsFörmedling Klaus Müller Eftr upprättar alla nödvändiga överlåtelsehandlingar och ser till att affären genomförs på ett diskret och korrekt sätt, samt följer upp affären.
 • Resultatet

  Antal avslutade affärer i förhållande till påbörjade uppdrag är ett mått på lönsamheten hos en företagsmäklare, eller ett helt mäklarföretag. FöretagsFörmedling Klaus Müller Eftr håller en nivå som vida överstiger branschens genomsnitt, det kan vi helt och hållet tacka våra företagsmäklare för. Ett bevis på detta är att många av våra kunder återkommer och rekommenderar oss till andra. Det har gått snart 40 år sedan vi förmedlade vår första affär. Idag är vi ett av landets mest välmeriterade företag i branschen med mer än 1.100 väl genomförda affärer över hela landet. Det har med andra ord gått rätt bra för oss. Förklaringen till detta är nog att vi gick vår egen väg redan från början, vi tog parti för både säljare och köpare, istället för att ständigt söka nya försäljningsuppdrag, koncentrerade vi oss på att göra ett så bra jobb som möjligt för de uppdragsgivare vi redan hade. Tanken var att fler skulle komma med tiden, vartefter vårt goda rykte spred sig. Idag kan vi konstatera att vi inte misslyckats i något enda uppdrag på 40 år. Och vi håller fortfarande fast vid samma strategi! Vår bästa reklam är våra nöjda kunder.
 • Uppföljning

  FöretagsFörmedling Klaus Müller Eftr har flyttat ansvaret så nära våra kunder och samarbetspartners som möjligt. Det betyder att varje enskild affär leds av en erfaren företagsmäklare som alltid finns i din närhet. Mäklaren har eget driftansvar och kan snabbt anpassa sina försäljningsåtgärder efter förändringar i din verksamhet. Våra företagsmäklare är de skickligaste, med bäst utbildning i landet. De ser till att varje uppdrag medför försäljning, vilket vida överstiger branschens genomsnitt. Du är själv med och påverkar beskrivningar, kravspecificeringar, sekretess, marknadsföring och förhandling. Administration och redovisning sker med vårt eget specialutvecklade Brocker Systems. Programmet ser till att du får detaljerad och lättöverskådlig ekonomisk redovisning över hela affären från A-Ö. Har du planer på att sälja din affärsrörelse eller köpa en, lönar det sig att kontakta oss. Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan sätta fart på köp eller försäljning av din affärsrörelse. Oavsett om du redan tänkt dig vägar vid försäljningen av din rörelse eller ej, utlovar vi att Företags Förmedling Klaus Müller Eftr kan erbjuda en affärslösning som sätter extra fart på försäljningen av din verksamhet. Det har gått 40 år sedan vi förmedlade vår första affär. Idag är vi ett av landets mest välmeriterade företag i branschen med över 1.100 väl genomförda affärer över hela landet. FöretagsFörmedling Klaus Müller Eftr är ett framåt företag med juridiskt, ekonomiskt och teknisk kompetens. Vi specialiserar oss på att förmedla köp och försäljning av företag inom hotell- & restaurang och serviceföretag, där vi har mycket goda kontakter. Bolagsgruppen sköter också ekonomisk konsultation till små och medelstora företag, samt bistår med finansiering som behövs vid t ex en företagsöverlåtelse eller när ett företag expanderar, eller på annat sätt förändrar sin verksamhet. Önskar Ni förvärva en ny rörelse, kontakta då oss på FöretagsFörmedling Klaus Müller Eftr, vi söker fram det företag som passar just Er. Har vi inget i vår "försäljningsbank" som passar Er, går vi ut via vårt kontaktnät på marknaden och finner den rörelse Ni letat efter. Vi har många års samlad erfarenhet av köp och försäljning av företag och besitter ett omfattande kontaktnät över hela landet vilket gör att Ni som kund hos oss på FöretagsFörmedling Klaus Müller Eftr kan förvänta dig ett snabbt och bra resultat, det kommer du att uppskatta, det vet vi.

Bli uppringd!

FöretagsFörmedling Klaus Müller Eftr sköter hela affären från början till ett vinstgivande avslut.
Gå till kontaktformulär